جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Mujibullah Alamyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0753
  نوم
  Mujibullah Alamyar
  دنده
  President
  بنسټ
  MUDASER PAMIR LTD