اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Zahid Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0696
  نوم
  Zahid Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RIAA BARKER GILLETTE AFG

 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD

 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Naseer Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0501
  نوم
  Naseer Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NOOR KAKARY LTD