سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Firuz Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0624
  نوم
  Firuz Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FIRUZ SADRUDDIN LTD