سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • M.Naim Haidariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0620
  نوم
  M.Naim Haidari
  دنده
  President
  بنسټ
  SAID MAIHAN TRADING CO

 • Mohammad Essaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0216
  نوم
  Mohammad Essa
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SANGAR SAHIL IDRESS LTD