سوداګريز فرصتونه 

سوداګريز فرصتونه

سوداګريز فرصتونه

 • Hazrat Wali Salehد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0605
  نوم
  Hazrat Wali Saleh
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD