زموږ سره اړيکه 

زموږ سره اړيکه

زموږ سره اړيکه

 • seel Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0623
  نوم
  seel Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SEEL KHAN NIAZI LTD

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN

 • Ehsan ul Haq Buttد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0670
  نوم
  Ehsan ul Haq Butt
  دنده
  Country Manager
  بنسټ
  NETRACON TECHNOLOGIES

 • Ghazi Mohammad Bakhtد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0659
  نوم
  Ghazi Mohammad Bakht
  دنده
  President
  بنسټ
  BAKHT GHAZI LOGISTIC COMPANY