څنګه غړيتوب تر لاسه کړو 

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

څنګه غړيتوب تر لاسه کړو

 • Sifat Gull Watandostد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0751
  نوم
  Sifat Gull Watandost
  دنده
  President
  بنسټ
  JAJI SPINGHAR TRADING COMPANY

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Allah Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0610
  نوم
  Allah Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  DEH SABZWAL LOGISTIC

 • Akhtar Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0655
  نوم
  Akhtar Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI GROUP LTD

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD