پاکستان څانګه 

پاکستان څانګه

پاکستان څانګه

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Masood Jan Wahleد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0687
  نوم
  Masood Jan Wahle
  دنده
  President
  بنسټ
  BOUSTAN SABZ AFGHANISTAN LTD

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL