پاکستان څانګه 

پاکستان څانګه

پاکستان څانګه

 • Ahmad Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0653
  نوم
  Ahmad Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI INTERNATIONAL LTD

 • Dildar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0608
  نوم
  Dildar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  SABZBARG LTD

 • Ghulam Jelaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0613
  نوم
  Ghulam Jelani
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZIA LTD

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Firuz Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0624
  نوم
  Firuz Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FIRUZ SADRUDDIN LTD