ليدلوری او موخې 

ليدلوری او موخې

"صلح و رفاه از طریق گسترش تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان".

 • Ahmad Wali Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0758
  نوم
  Ahmad Wali Mohmand
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M & R ENVIRNMENTOL SOLUTION

 • Haji Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0681
  نوم
  Haji Gul
  دنده
  Sales Manager
  بنسټ
  NANGRAHAR NAVEEN

 • Abdul Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0661
  نوم
  Abdul Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  ATAULLAH EHSAN LTD

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0693
  نوم
  Ahmad Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SEDIQ AHMAD LTD