قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG

 • Ghulam Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0461
  نوم
  Ghulam Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  GHULAM AHMAD HAMZA LTD

 • Gulistan Khanzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0061
  نوم
  Gulistan Khanzada
  دنده
  President
  بنسټ
  ANGLIC AFGHAN CONST CO

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD