قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Ahmad Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0009
  نوم
  Ahmad Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  MASOOD NAJEEB LTD

 • Mohammad Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0686
  نوم
  Mohammad Moosa
  دنده
  Marketing Manager
  بنسټ
  TAMIM TAWHEED NASIRI LTD

 • Fouzia Haririد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0643
  نوم
  Fouzia Hariri
  دنده
  President
  بنسټ
  HASTI LTD

 • Ghulam Qadirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0619
  نوم
  Ghulam Qadir
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAH MINERAL WATER