خبر پاڼې 

مطلب مطبوعاتی

د پاکستان سفير سر ه د د پاک- افغان ګډې خونې د پلاوي ملاقات
PAJCCI نقش حیاتی در افزایش تجارت بین پاکستان و افغانستان: محمد زبیر MOTIWALA
استقرار سه جانبه اتاق بازرگانی (پاکستان، افغانستان و ترکیه)
 • Dr. Mansoor Jamalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0757
  نوم
  Dr. Mansoor Jamal
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBUS HEALTH

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)

 • Ehsan ul Haq Buttد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0670
  نوم
  Ehsan ul Haq Butt
  دنده
  Country Manager
  بنسټ
  NETRACON TECHNOLOGIES

 • M.Raqibد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0621
  نوم
  M.Raqib
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN GOAL LOGISTIC SERVICES

 • Ahmad Shah Muzafferد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0210
  نوم
  Ahmad Shah Muzaffer
  دنده
  President
  بنسټ
  ANCL

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY