انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • Mohammad Ishaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0707
  نوم
  Mohammad Ishaq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIAMAT LALI CONSTRUCTION CO

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • Imran Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0420
  نوم
  Imran Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  SAHIL IMRAN TAWAB ZADALTD

 • Mairwais Katawazaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0656
  نوم
  Mairwais Katawazai
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAIS KATAWAZAI LTD

 • Najibullah Zarabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0675
  نوم
  Najibullah Zarab
  دنده
  President
  بنسټ
  NAJIB ZARAB LTD

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD