رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Ahmad Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0653
  نوم
  Ahmad Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI INTERNATIONAL LTD

 • Adnan Sahilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0658
  نوم
  Adnan Sahil
  دنده
  Custom Clearence Manager
  بنسټ
  MTN AFGHANISTAN

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD