رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Ijaz Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0748
  نوم
  Ijaz Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Gullah Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0442
  نوم
  Gullah Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ZESHAN HASAN LTD

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Mohammad Naser Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0669
  نوم
  Mohammad Naser Alokozay
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZAY FOOD PROCESSING AND PRODUCTION