رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Ahsanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0532
  نوم
  Ahsanullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI ZAMAN ZADA LTD

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai