راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Hikmatullah Sadeqzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0611
  نوم
  Hikmatullah Sadeqzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YASAR HIKMAT LTD

 • M.Najib Zekeriaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0174
  نوم
  M.Najib Zekeria
  دنده
  President
  بنسټ
  NEW ABASIN LTD

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Yaqoot Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0667
  نوم
  Yaqoot Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  FIDOWS KHALID LOGISTIC COMPANY

 • Ehsan ul Haq Buttد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0670
  نوم
  Ehsan ul Haq Butt
  دنده
  Country Manager
  بنسټ
  NETRACON TECHNOLOGIES

 • Ezatullah Omarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0639
  نوم
  Ezatullah Omar
  دنده
  President
  بنسټ
  KHALID OMAR JAHANI

 • Mujibullah Alamyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0753
  نوم
  Mujibullah Alamyar
  دنده
  President
  بنسټ
  MUDASER PAMIR LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD