راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Timor shah Safeeد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG0640
  نوم
  Timor shah Safee
  دنده
  Manager
  بنسټ
  SALIM HASIB LTD

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Maseer د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0699
  نوم
  Maseer
  دنده
  Finance Manager
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SANGAR SAFI LTD

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING