راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • Haji Yar Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0067
  نوم
  Haji Yar Gul
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MOKHTAR LTD

 • Ahmad Shah Muzafferد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0210
  نوم
  Ahmad Shah Muzaffer
  دنده
  President
  بنسټ
  ANCL

 • Naqeebullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0124
  نوم
  Naqeebullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Gulab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0202
  نوم
  Gulab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  GULAB TAHIR LTD

 • Nizamudin Tajzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0005
  نوم
  Nizamudin Tajzada
  دنده
  President
  بنسټ
  Itihad Aftab Ltd

 • Abdul Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0661
  نوم
  Abdul Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  ATAULLAH EHSAN LTD