راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Navid Sultan Zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0740
  نوم
  Navid Sultan Zada
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KAMRAN TAWHID LTD

 • Sohail Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0692
  نوم
  Sohail Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHABIR NATIONAL TRADING LTD

 • Abdul Wakil Arghandiwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0662
  نوم
  Abdul Wakil Arghandiwal
  دنده
  President
  بنسټ
  JAAM I JAM LTD

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0749
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBEL

 • M. Parwiz Ghafariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0665
  نوم
  M. Parwiz Ghafari
  دنده
  President
  بنسټ
  PARWIZ GHAFARI CONSTRUCTION COMPANY

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Hamidullah Abdaliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0747
  نوم
  Hamidullah Abdali
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AJMAL OMAID NAVIN LTD

 • Eng M Hanif Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0626
  نوم
  Eng M Hanif Ghafoori
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAT BROTHERS LTD